ESG​

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold.

Jens Møller Gudhjem A/S har arbejdet med ESG i mange år, dog uden helt at vide, at det var ESG. Vi har bl.a. arbejdet meget med fastholdelse af medarbejdere ifm. sygdom, understøttet medarbejdere i forskellige ordninger med nedsat tid af forskellige årsager og vi har seniorordninger blandt timelønnede, udvidet sundhedsforsikring for alle og mange andre tiltag indenfor Social-delen.

Vi arbejder nu mere målrettet med forskellige tiltag, der skal forbedre virksomheden på alle områder. Vi laver årlige interne klimaregnskaber i klimakompasset for at skabe et bedre overblik over vores klimaaftryk og derigennem iværksætte de mest effektive tiltag for at nedbringe vores aftryk.

Vi arbejder med at kunne lave projektspecifikke LCA-beregninger allerede på tilbudsstadiet, så potentielle kunder kan få oplyst CO2 aftrykket af deres kommende byggeprojekt og evt. vælge alternative løsninger med mindre aftryk.

Whistleblowerordning

Som en del af vores Governance tiltag har vi indført en whistleblower ordning, se mere her.

Work in Progress

I samarbejde med vores ejerkreds er vi i gang med at udarbejde en række initiativer på ESG-området, der skal hjælpe kunder, medarbejdere og ledelse med at udvikle virksomheden til en endnu mere bæredygtig, socialt ansvarlig og forretningsetisk enhed. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden, når vi har nyt at fortælle.

ESG

​Hos Jens Møller Gudhjem A/S tror vi på, at en succesfuld virksomhed ikke kun handler om økonomisk vækst, men også om ansvarlighed over for vores omgivelser og samfundet. Derfor har vi i flere år arbejdet med initiativer indenfor rammerne af Environment, Social og Governance (ESG), hvor vi fokuserer på miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold.

Social ansvarlighed

Vi har gennem årene implementeret en række initiativer inden for social ansvarlighed. Vi forsøger at sikre de bedste vilkår for fastholdelse af vores medarbejdere i forbindelse med sygdom, og støtter op om vores medarbejdere, når de af forskellige årsager har brug for nedsat tid i en periode. Vi tilbyder seniorordninger for vores timelønnede medarbejdere og udvidet sundhedsforsikring for alle medarbejdere som en del af vores engagement i deres trivsel.

Miljømæssig Bæredygtighed

For at forstå og minimere vores miljøaftryk arbejder vi nu aktivt med årlige interne klimaregnskaber i klimakompasset. Dette giver os et grundigt overblik over vores klimapåvirkning og hjælper os med at identificere og implementere de mest effektive tiltag for at reducere vores aftryk.

Desuden stræber vi efter at give vores potentielle kunder fuld transparens ved at tilbyde projektspecifikke Life Cycle Assessment (LCA)-beregninger allerede på tilbudsstadiet, så kunder kan få oplyst CO2 aftrykket af deres kommende byggeprojekt og evt. vælge alternative løsninger med mindre aftryk.

Whistleblowerordning

Vi vægter god ledelsespraksis højt og har implementeret en whistleblowerordning som en del af vores governance-tiltag. Dette sikrer, at vores medarbejdere føler sig trygge ved at rapportere eventuelle uregelmæssigheder, hvilket er afgørende for et sundt og transparent arbejdsmiljø. Læs mere om whistleblowerordningen her.

Flere tiltag på vej

I tæt samarbejde med vores ejerkreds er vi i gang med at udvikle en række initiativer inden for ESG. Disse initiativer har til formål at hjælpe vores kunder, medarbejdere og ledelse med at forme virksomheden til en endnu mere bæredygtig, socialt ansvarlig og forretningsetisk enhed. Vi forpligter os til løbende at opdatere vores hjemmeside med de seneste fremskridt og resultater, da vi mener, at gennemsigtighed er nøglen til bæredygtig udvikling.​

Vi har eksisteret siden​

​1946

Omfattet af Byg Garanti

Vinder af in-situ prisen 2019

bomaerke

Jens Møller Gudhjem A/S

Stationsvej 7,

3760 Gudhjem

56 48 51 17

jmg@jmg-as.dk

CVR: 15000945

Privatlivs- og cookiepolitik

KONTAKT OS

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt