​Aut. Kloakmester

J​ens Møller Gudhjem A/S er autoriseret kloakmester i henhold til autorisationsloven for kloakmestre og vores kvalitetssikringssystem er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol.

​Vi udfører alle typer kloakopgaver, store som små, både for private, virksomheder og det offentlige.

Som eksempler på typiske opgaver kan nævnes omfangsdræn, siveanlæg, pumpebrønde, tømmetanke, renovering og reparation af ledninger, separation af spildevand og regnvand, TV-inspektion og meget mere.

Vi kan sørge for den nødvendige myndighedsbehandling, tilladelser, færdigmelding osv. Vi har en række veluddannede medarbejdere, hvoraf flere er uddannede kloakmestre

​Stationsvej 7, 3760 Gudhjem  | ​ ​Tlf.: 56 48 51 17  |  ​E-mail: jmg@jmg-as.dk  |  CVR: 15000945